Blog Biura Nieruchomości Tyszkiewicz
N
Brak ofert w notesie
< Wstecz

Projekt szkoleniowy "Przez kompetencje do nowoczesnych kadr"

Konsorcjum w składzie:

 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Combidata Poland Sp. z o. o.
 • Centrum Rozwiązań Menadżerskich S.A
 • ProFirma sp. z o.o.

zaprosiło pracowników naszej firmy do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym pt. "Przez kompetencje do nowoczesnych kadr" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU
Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dostarczenie pracodawcom wiedzy o potrzebach kompetencyjnych związanych z poszczególnymi stanowiskami i realizację procesów edukacyjnych podnoszących kompetencje.
Projekt zakłada dostarczanie pracownikom przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie potrzebnych kompetencji zgodnie z zakładaną w projekcie ogólną ich charakterystyką. Zdefiniowanym w Projekcie kompetencjom przypisane zostały szkolenia umożliwiające ich nabycie. W ramach niniejszego projektu prowadzone są szkolenia umożliwiające nabycie kompetencji dotyczących:

 • zastosowania technologii informatycznych,
 • zagadnień interpersonalnych,
 • zarządzania projektami.


KORZYŚCI WYPŁYWAJĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH

 • wzrost kwalifikacji pracowników,
 • wzrost motywacji do pracy,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zawodowego i wiary we własne możliwości,
 • jeszcze bardziej kompleksowa i fachowa obsługa klientów.

Galeria zdjęć