Zakup nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców – reguły i wyjątki

Strona główna » Zakup nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców – reguły i wyjątki

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Polsce na dzień 1 stycznia 2021 roku odnotowano 457 000 osób spoza granicy naszego kraju posiadających ważne dokumenty pobytowe. Od tamtego czasu liczba ta wciąż rośnie. 29 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadzająca ułatwienia dla obcokrajowców poszukujących pracy w naszym państwie, co przyczynić ma się do ulepszenia warunków legalizacji ich pobytu. W 2021 roku największą grupę cudzoziemców w Polsce stanowili obywatele Ukrainy. W związku z wybuchem wojny na jej terenie, grupa ta sukcesywnie się powiększa. Obcokrajowcy znajdują w naszym kraju swoje nowe miejsce do życia, co wiąże się także z chęcią zakupu nieruchomości w Polsce. Jakie warunki muszą zostać spełnione, by dokonać takiego przedsięwzięcia? Co należy do potencjalnych utrudnień? Czym jest strefa nadgraniczna i jaką nieruchomość można zakupić w jej obrębie? Dziś poruszymy kilka podstawowych kwestii poruszających zakup nieruchomości przez obcokrajowca.

Gdzie szukać zasad i reguł dotyczących zakupu nieruchomości na terenie Polski przez cudzoziemca?

Przepisy i reguły obejmujące nabywanie nieruchomości położonych w Polsce przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Według niej, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły związane z przynależnością do konkretnej grupy obcokrajowców, rodzaju własności nieruchomości, bądź jej typu.

Poznaj zasady i wyjątki dotyczące zakupu nieruchomości przez obcokrajowców

Czy każdy cudzoziemiec może kupić nieruchomość na terenie Polski?

Ustawa rozróżnia dwie grupy cudzoziemców, których dotyczą konkretne prawa przy zakupie nieruchomości na terenie naszego kraju. Pierwsza grupa to osoby będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) albo Szwajcarii. Osoby pochodzące z tych krajów mogą nabyć nieruchomość na terenie Polski bez potrzeby uzyskania zezwolenia.

Druga grupa obejmuje obcokrajowców spoza wymienionych obszarów. Ich zakup nieruchomości wymagał będzie zezwolenia wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji. Podstawą uzyskanie takiego zezwolenia jest udowodnienie swoich więzi z Polską. Zaliczane są do tego:
– wskazanie zezwolenia na pobyt stały, czasowy lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– małżeństwo z obywatelem Polski,
– wykazanie polskich korzeni, polska narodowość,
– prowadzenie działalności gospodarczej bądź rolniczej na terenie Polski, która jest zgodna z polskimi przepisami
– bycie członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej.

Kiedy obcokrajowiec spoza państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii nie musi ubiegać się o zezwolenie na zakup nieruchomości w Polsce?

W niektórych przypadkach ustawa przewiduje zwolnienia z obowiązku posiadania wyżej wymienionego zezwolenia. Na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy, obcokrajowiec nie będzie musiał ubiegać się o nie w przypadku chęci nabycia:
samodzielnego lokalu mieszkalnego (mieszkania), do którego może przynależeć m.in. piwnica, strych,
lokalu przeznaczonego na garaż lub udziału w nim, gdy w grę wchodzi zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych,
– nieruchomości, gdy mieszka w Polsce minimum 5 lat od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
wszystkich nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty majątkowej małżeńskiej, w sytuacji gdy jest małżonkiem obywatela Polski i mieszka w Polsce od minimum 2 lat od momentu uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
– nieruchomości, gdy w dniu nabycia jest on uprawniony do dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, który jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym od minimum 5 lat,
– nieruchomości niezabudowanych na cele statutowe o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 0,4 ha na obszarze miast, będąc osobą prawną lub spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą w Polsce, kontrolowaną przez cudzoziemców
– nieruchomości, będąc bankiem i wierzycielem hipotecznym w momencie przejęcia nieruchomości w wyniku bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.

Powierzchnia nabytych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby życiowe nie może być większa nić 0,5 ha.

UWAGA: Zwolnienie z posiadania zezwolenia nie dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość obejmuje grunty rolne o powierzchni większej niż 1 ha oraz znajduje się w STREFIE NADGRANICZNEJ.

Czym jest strefa nadgraniczna i jak może utrudniać zakup nieruchomości przez obcokrajowców?

Powierzchnię strefy nadgranicznej określa art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 12 października 1990 r.
o ochronie granicy państwowej: „Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego. Jeżeli określona w ten sposób szerokość strefy nadgranicznej nie osiąga 15 km, włącza się do strefy nadgranicznej również obszar gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami przyległymi do granicy państwowej lub brzegu morskiego.”

Położenie nieruchomości w strefie nadgranicznej blokuje możliwość zakupu nieruchomości bez zezwolenia przez obcokrajowców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym, które umożliwia jego posiadaczowi użytkowanie oraz rozporządzanie tego typu lokalem. Właścicielem lokalu, budynku, w którym się znajduje oraz gruntu, na którym budynek jest posadowiony jest spółdzielnia.

W związku z tym, obcokrajowiec chcący osiedlić się w miejscu zbliżonym do granicy, będzie miał ograniczony wybór jeśli chodzi o zakup mieszkania. Warto przyjrzeć się temu, gdzie dokładnie kończy się strefa nadgraniczna, gdyż w niektórych przypadkach, obcokrajowiec jest w stanie znaleźć nieruchomość na prawach pełnej własności, której zakup nie będzie utrudniony obostrzeniami, bardzo blisko swojego wymarzonego miejsca do życia.

Gdzie szukać nieruchomości dla obcokrajowców?

Biuro Tyszkiewicz Nieruchomości tworzy 6 prężnie działających oddziałów położonych na terenie województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Starogard Gdański, Kościerzyna, Bytów, Chojnice). Agenci z chęcią pomogą w zakupie nieruchomości przez obcokrajowców. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione regulacje, sprawdziliśmy, gdzie kończy się strefa nadgraniczna w województwie pomorskim. Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy, gminy województwa pomorskiego znajdujące się w strefie nadgranicznej to:
Ustka (m.), Słupsk, Słupsk (m.p.), Smołdzino, Główczyce, Łeba (m.), Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Choczewo, Łęczyce, Krokowa, Wejherowo, Wejherowo (m.), Gniewino, Władysławowo (m.), Jastarnia (m.), Hel (m.), Puck, Puck (m.), Reda (m.), Kosakowo, Rumia (m.), Gdynia (m.p.), Szemud, Sopot (m.p.), Gdańsk (m.p.), Żukowo, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Pruszcz Gdański (m.), Cedry Wielkie, Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Krynica Morska (m.)

Skrót „m.” oznacza gminę o statusie miasta, a „m.p” gminę o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu.

Poszukując nieruchomości na sprzedaż dla obcokrajowca spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii w województwie pomorskim należy udać się poza strefę nadgraniczną lub zorientować się w propozycjach zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w jej obrębie.


Szukasz pomocy w kupnie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości? Potrzebujesz wsparcia finansowego? Zadzwoń do nas – 58 558 53 53, napisz – kontakt@tyszkiewicz.pl lub wejdź na stronę www.tyszkiewicz.pl Nasi specjaliści w bezpieczny sposób pomogą Ci w każdej sprawie.