Blog Biura Nieruchomości Tyszkiewicz
N
Brak ofert w notesie

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Szanowny Kliencie

Jeśli jesteś potencjalnym nabywcą, to kontaktując się z nami telefonicznie lub drogą elektroniczną wyrażasz zgodę na przekazanie Twojego imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu email deweloperowi lub innemu zbywcy, których nieruchomością jesteś zainteresowany. Dane te zostaną przekazane jednorazowo i nie będą wykorzystywane ani przechowywane. Dane te podawane są dobrowolnie i przysługuje do nich prawo dostępu oraz prawo ich poprawiania. Jeśli się na to nie godzisz, zapraszamy do naszych biur. Nadto nadmieniamy, iż działamy w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (tzw. klauzula prawnie usprawiedliwionego celu).

1. Właścicielem serwisów internetowych:
a) www.tyszkiewicz.pl
b) www.nieruchomoscipomorze.com.pl
c) www.m3kredyt.pl
d) www.komercyjne.tyszkiewicz.pl

(zwane dalej łącznie „serwisami internetowymi”) jest Tyszkiewicz Nieruchomości Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Gdańsku 80-309, ul. Grunwaldzka 469, NIP: 957-106-88-52, KRS: 00004457894.

2. Korzystanie z ww. serwisów internetowych nie wymaga podawania przez użytkowników informacji o sobie.

3. Dane zbierane od potencjalnych klientów tj. imię i nazwisko, adres e-mail, oraz numer kontaktowy są zbierane za pomocą formularza kontaktowego i są niezbędne do prawidłowego kontaktu. Do przetwarzania danych upoważnieni są tylko osoby posiadające odpowiednie uprawniania i będące pracownikami firmy. Jednocześnie na osoby te został nałożony obowiązek dochowania tajemnicy oraz zabezpieczenia danych.

4. Użytkownicy, którzy chcą subskrybować wybrane informacje (tzw. newsletter) podają jedynie dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi (adres e-mail), chyba że są również stronami umów pośrednictwa lub innych zawartych z Tyszkiewicz Nieruchomości i wyrazili zgodę na otrzymywanie ww. newslettera. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały nam przekazane. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć posiadane przez Tyszkiewicz Nieruchomości swoje dane.

5. Zbierane są jedynie informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisu i zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

6. Tyszkiewicz Nieruchomości zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe osoby te mu przesłały i które to osoby zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Tyszkiewicz Nieruchomości rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów firm partnerskich (np. promocji), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o zmianach teleadresowych). Tyszkiewicz Nieruchomości na podstawie niniejszej Polityki Prywatności nie wysyła i nie przedstawia ofert w rozumieniu prawa cywilnego, jak również nie świadczy usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

7. Serwis używa techniki plików "cookies". „Cookie” (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer Tyszkiewicz Nieruchomości na komputerze użytkownika. Tę informację serwer Tyszkiewicz Nieruchomości może odczytać w trakcie jednego połączenia się z serwisami internetowymi z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. Technika plików „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik serwisów internetowych jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik „cookie” jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika. „Cookies” są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

8. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronach serwisów internetowych jest regulowana osobnymi postanowieniami.

9. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem serwisu: e-mail: webmaster@tyszkiewicz.pl

10. Użytkownika, który nie zgadza się lub nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o opuszczenie stron serwisów internetowych.

11. Tyszkiewicz Nieruchomości zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności indywidualnego informowania osób, których dane posiada i które zaakceptowały niniejszą Politykę Prywatności.

12. Informacja o usuwaniu lub zmianie ustawień plików cookies. Większość popularnych przeglądarek internetowych (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możecie Państwo jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Państwa urządzenie. Proszę jednak mieć na uwadze, że jeśli Państwo zablokują używane przez Tyszkiewicz Nieruchomości ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze określonych w pkt 1 oraz uniemożli nam także zbieranie anonimowych informacji odnośnie do. używania ww. stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.