Blog Biura Nieruchomości Tyszkiewicz
N
Brak ofert w notesie

Informacje dla kredytobiorcy

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zarówno kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani udostępniać konsumentowi w każdym czasie, na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej, precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny. Poniżej udostępniamy te informacje:

 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. link

Bank Millennium S.A. link

Santander Bank Polska S.A. link

mBank S.A. link

 

Dokumenty do pobrania:

Karta informacyjna w zakresie umów kredytowych oferowanych konsumentom za pośrednictwem spółki Tyszkiewicz Nieruchomości sp. z o.o. pobierz

Klauzule dla kredytobiorców - kredyt hipoteczny pobierz